My Blog - Đăng ký

Basic

Miễn phí!

This is a basic plan. 


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • 5 Bài viết
 • 5 Trang
 • 5 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • 1 Site
 • 20MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • -
Quyền lợi tốt

Medium

9.99 ₫ /tháng

This is our medium plan. 


 • 19.98₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 69.98₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 10 Bài viết
 • 10 Trang
 • 10 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 14 day Free Trial
 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Trang web
 4. Tài khoản